GDPR - opdateret 25. maj 2019

Sanirent´s Privatlivs politik

Anvendelsesområde:

Denne privatpolitik gælder for behandlingen af dine personoplysninger der gemmes og behandles af Sanirent Rengøring IVS. Det gælder af alle platforme, hvoraf vi benytter din persondata. Bla. Hjemmeside, timer som registreres i Worklogger, mailboks eller anden digital platform. Der vil fra den 25. Maj 2018 ikke blive anvendt dokumenter på papir i Sanirent. Alt bliver screenet og kryptere filer på ekstern harddisk. 

I forhold til personoplysninger, som Sanirent Rengøring IVS registrerer i forbindelse med ydelser leveret til dig, der er Sanirent dataansvarlig

I forhold til indholdet i din digitale postkasse og i eventuel andet arkiv system er du dataansvarlig for.


Sanirent som Dataansvarlig

Indsamling:

Sanirent kan indsamle på forskellige måder, personoplysninger om dig, når du selv videregiver oplysninger om dig selv eller husstand, til formål for videre samarbejde med Sanirent Rengøring IVS.

1. Når du indsender en kontakt formular med oplysninger ind noteret. (på hjemmesiden) Denne drives af Webnode.

2. Når der benyttes korrespondance igennem digital postkasse.

(Email) Udbyder Microsoft outlook mail system. 

(Email) Udbyder Google mail system.

- Bemærk i kan kryptere jeres mail inden i trykker send. På den måde sikre i selv jeres data.

3. Når der udsendes tilbud / faktura / rykker og betalings påmindelser (Regnskabsprogram) Udbyder- E-conomic.

4. Når der bruges tidsregistrering af arbejdstid. (App til lønsystem) Udbyder Worklogger.

5. Møder eller SMS / Opkald imellem Sanirent og dig. (Direkte kommunikation)

6. På aftale / kontrakt papir fra Sanirent Rengøring IVS til dig som forbruger af vores ydelser.

7. Tilmelding af nyhedsbrev (En funktion der er i gang med og blive oprette) Tilgængelig fra 1/8-2019

Personoplysninger:

Sanirent Rengøring IVS indsamler oplysninger om dig.

1. Navn. Som du selv skriver/ fortæller.

2. Adresse. Som du selv oplyser.

3. Post nr, by. Som du selv oplyser.

4. E-mail som du selv har oplyst som kontaktoplysning.

5. Telefon nr som du selv har oplyst som kontaktoplysning.

6. Underskrift som du selv har skrevet via kontrakten med Sanirent Rengøring IVS.

7. Husstandens størrelse, særlige hensyn som evt allergier.

8. Kontrakt på aftale og hvad den omfatter.

Formål:

Som et led i Sanirent´s forretning behandler vi dine personoplysninger, for at kunne have et samarbejde og stille vores ydelser til rådighed for dig som herunder.

1. For at indskrive dig som kunde bruger vi dit navn.

2. Adresse for at udføre den ydelse der er forbundet med rengøring af husstanden.

3. Post nr, by. For at lokalisere dig og udregne noget af pris i tilbud.

4. E- mail, for at kommunikere, sende nyhedsbreve eller informationer ifht. aftale.

5. Telefon nr. til i tilfælde af helligdage / sygdom.

6. Underskrift via kontrakten som underskrives ved fast aftale.

7. Husstandens str, særlige hensyn osv. Til brug for rengøringsplanner.

8. Kontrakt hvor af hele aftalen fremgår af tid, interval, kunde aftale, navn. Adresse og e-mail samt tlf nr. Leverandørs underskrift udleveres også i forbindelse med aftale.

9. Underskrift på samtykkeerklæring. At Sanirent Rengøring IVS må kontakte dig af begrundet formål som vil uddybes i samtykkeerklæringen. Denne gennemlæses og underskrives inden yderligere kommunikation.

Modtager:

Såfremt det kan være nødvendigt, så kan Sanirent dele dine personoplysninger med en 3. part. Alle 3. part selskaber har deres egen opdateret privat politik, om hvordan de beskytter persondata.

Vi vil igennem samtykke erklæringen have godkendelse af forbrugeren til at dele disse oplysninger.

1. Webnode som vi køre hjemmesiden igennem. Her er det kun de oplysninger du sender via kontakt formular. De videresendes til mail systemet Outlook.

2. Mail systemet Googles gmail og Outlook som bruges til videre forløb imellem dig og Sanirent Rengøring IVS

3. E-conomic som køre vores regnskab. Modtager for at behandle faktura og tilbud til dig som kunde.

4. Nets Betalingsservice. Så kunder kan tilmelde deres faktura til PBS - betalingsservice.

5. Worklogger som køre vores timer. Modtager for at vide hvem vi har været hos, her er kunden kun gemt med det fulde navn og tiden der er aftalt. Ikke andre brugerfølsomme oplysninger.

Retsgrundlag:

Sanirent Rengøring IVS behandler dine personlige oplysninger enten.

A) På baggrund af forudgående samtykke.

B) For at opfylde en aftale imellem dig og Sanirent Rengøring IVS.

C) For en legitim interesse. Som kunne være for at forbedre vores ydelser, besvarelse af dine henvendelser eller lignende.

Dine rettigheder:

Du har til enhver tid ret til.

A) Anmode om indsigt i dine personoplysninger.

B) At få slettet eller begrænset brugen af dine oplysninger.

C) Gøre indsigt mod behandling af dine personoplysninger.

Efter den 25. Maj 2018 vil du under vise omstændigheder også have ret til dataportlabilitet. Det betyder at de oplysninger du selv har givet til Sanirent, vil du kunne søge om at modtage i et læsbart format.

Anmodninger i henhold til dette afsnit skal gøres direkte til - Susan.bergh@hotmail.com

Samtykke:

Hvis Sanirent behandler dine oplysninger til direkte markedsføring, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Vi vil dog aldrig bruge oplysninger til markedsføring uden forudgående detaljeret aftale. (Et eksempel er før / efter billeder til hjemmeside) Dette ændrer dog ikke ved lovgivningen af den behandling, der er baseret på samtykket, før tilbagekaldelse.

Fortrolighed og opbevaring:

Alle dine personoplysninger bliver behandlet fortroligt og sikkert. Uanset om du selv har indgivet dem, eller vi har indhentet dem.

Sanirent opbevare og gemmer kun dine oplysninger så længe du er kunde hos os. Vi sletter oplysninger ved.

1. Efter indhentning af tilbud uden tilkendegivelse indenfor 3 måneder eller man selv afgiver afslag. Det vil sige. Svare man ikke på sit tilbud hurtigere end denne frist, slettes alt og man skal på ny søge et tilbud hos Sanirent Rengøring IVS.

2. Efter endt aftale / kontrakt. Slettes alle oplysninger inden for 2 måneder.

Du vil til en hver tid i de måneder inden sletning, kunne indhente dine personfølsomme oplysninger. Efter alt data er slettet, sendes der en bekræftelse herom.

Klager / spørgsmål:

Har du spørgsmål eller klager angående dine personoplysninger, bedes du rette henvendelse til Direktør af Sanirent  Rengøring IVS, Susan Bergh. 

Kontakt via e-mail. - Susan.bergh@hotmail.com

Kan Sanirent Rengøring IVS ikke selv behandle din klage, vil sagen sendes videre til Datatilsynet, Borgergade 58, 1300 København K. E-mail. - dt@datatilsyn.dk

Ændringer:

Der vil løbende komme opdateringer i Privatpolitikken, den nyeste vision vil du altid kunne finde på Sanirent´s hjemmeside. Sanirent.dk

Sker der indskrænkende opdateringer eller væsentlige, vil alle individuelt modtage opdateringerne via mail fra Sanirent Rengøring IVS.

Ved en hver fortsat brug af Sanirent´s ydelser, anses det som at acceptere de til en hver tid gældende vilkår og privatpolitik, der end må føre med disse opdateringer.


Sanirent som Databehandler

Følgende afsnit vil fastlæg rettigheder og forpligtigelser der er til formål for henholdsvis. Dig som dataansvarlig og Sanirent Rengøring IVS som databehandler.

Omfang / Formål:

Sanirent Rengøring IVS behandler dine personoplysninger til formål, for aftale i den ønskede service, der måtte ligge forinden en aftale med Sanirent. Gemt data er kun i det omfang, der måtte ligge for interesse i bedst ydelse for dig som kunde.

Det er her op til dig hvordan du behandler de data du modtager i dine online systemer. Det vil her være Sanirent uvedkommende.

Behandlings aktiviteter:

Personoplysninger behandles kun aktivt ifølge af systematisering, levering af ydelser eller registrering af indbetalinger og faktura udsendelser.

Registreret personer:

De eneste personer som har adgang til brugerfølsomme / personfølsomme oplysninger er Direktør af Sanirent. Susan Bergh og Mette Sandersen servicemedarbejder og kontor medarbejder. Mette Sandersen fakturere kunder i Sanirent Rengøring IVS.

Sker der ændringer i dette forhold så sendes der information ud til en hver kundes mail boks. Ligeledes opdateres dette også på hjemmesiden. 

Relevant persondatalovgivning:

Sanirent Rengøring IVS skal og er forpligtet til at overholde alle gældende regler ifølge databeskyttelseslovgivningen, til en hver tid.

Teknisk sikkerhedsforanstaltning:

Sanirent Rengøring IVS vil gøre brug af de fornødne organisatorisk og tekniske foranstaltninger der måtte være nødvendigt, for at opbevare personoplysninger fortroligt, uden at de ulovligt tilintetgøres, kommer til en uvedkommendes kendskab eller misbruges i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Denne sikkerhed tages hensyn til for at, der ikke sker overtrædelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder.

Sanirent Rengøring IVS sikre at alle medarbejder der er involveret i behandling af dine personoplysninger, er oplyst samt underskrevet samtykke erklæring om fortrolighed og tavshedspligt herom.